©

yuuyu1964:

Matsumoto Jun  Hanako


via: yuuyu1964 / 1 day ago with 80 notes

yuuyu1964:

Arashi  Pikanchi


via: yuuyu1964 / 1 day ago with 133 notes

via: arashiaibaka88 / source: mt-jun826 1 day ago with 135 notes

via: arashiaibaka88 / source: shorindayo 1 day ago with 323 notes

via: milkyr / 4 days ago with 160 notes

lonesomemultiangel:

Sakurai Sho - 8 Random PV’s - Part 1 - Part 2  - Part 3- Part 4


via: lonesomemultiangel / 4 days ago with 109 notes

via: crostatinadimirtillo / 4 days ago with 61 notes

hoithoit0729:

Love, ARASHI ♥


via: hoithoit0729 / 4 days ago with 391 notes